Creep Stock Feed

Afrikaans Reg. No. V1736 / N-FF 0093Klas: lam en ooievoer Mass 50kg Kruipveekos  Volledige produk wat aan groeiende lammers se behoeftes voldoen  Bevat geen ureum nie  Bevat hoë gehalte deurvloeiproteïenbronne wat spierontwikkeling en -groei bevorder  Verminder...

Lactating Ewe Pellets

Afrikaans Reg. No. NFF4100 / V29661Klas: Ooi en lamvoer Massa 50kg Lakterende ooikorrels Geskik vir laatdragtige en lakterende ooie waar baie min of geen weiding (zero-beweidingstelsel) beskikbaar is nie, soos in die lamhoklamstelsel Bevat geen ureum nie, slegs ’n...

Sheep Finisher Pellets

Afrikaans Reg. No. NFF 0944/V2791 Klas: Volvoer vir herkouersMassa 50kg Veekos Skaapafrond Volledige voer om kleinvee mee af te rond Bevat geen ureum nie Bevat hoëgraadse lusern Bevat ammoniumsoute om blaasstene te voorkom Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel Die...

Super Lambing Lick Pellets

Afrikaans Reg. No. V18061 / NFF 3017Klas: Proteïen, energie enminerale aanvulling vir skape Massa 50kg Super lammerooilek / Super lammerooilekkorrels Ideale aanvulling vir laatdragtige en lakterende ooie op enige tipe weiding Bevat hoë vlakke deurvloeiproteïen wat...

Breker 12

Afrikaans Reg. No. V20219 / NFF 1629Klas: Volvoer vir herkouers Mass 50kg Breker 12   Volledige voer om kleinvee en grootvee mee af te rond Koste-effektief Kan as ’n droogtevoer gebruik word Hoë ruvoerinsluiting help om rumensteurnisse te voorkom Bevat geen ureum...

Finisher Concentrate 330

Afrikaans NFF 4176 / Reg no. V 29658Klas: Proteïenkonsentraat vir skape Massa 40kg Afrondkonsentraat 330  Maklike vermengbare konsentraat vir afrondings diëete vir kleinvee en kalwers  Kan ook vermeng word na ’n energie lek  Bevat ’n groeibevorderaar wat groei en...