Afrikaans

Reg. No. V21728 / NFF 2276
(Act/Wet 36/1947)
Klas: Volvoer vir herkouers

Bokkorrels

 • Volledige afwerkingsvoer vir alle vee
 • Bevat geen ureum nie
 • Bevat hoëgraadse lusern
 • Bevat ‘n vitamien- en minerale mengsel

Aanbevole inname

 • Bokkorrels kan na ‘n aanpassingsperiode van 7 dae sonder beperking gevoer word
 • As aanvulling op natuurlike weiding kan 1-1,5% van die liggaamsgewig gevoer word, en op swak weivelde 2,5-3% van die liggaamsgewig

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 130
Protein ex NPN % 11.42
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 70
Crude Fibre g/kg 110 200
Calcium g/kg 2 10
Phosphorous g/kg 2
Urea g/kg 0

Warning:

Hierdie voer bevat NPN (ammoniumsulfaat en ammoniumchloried) en moet streng volgens instruksies gevoer word. Vitamienaktiwiteite neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige. Verskaf ekstra ruvoer gedurende die eerste week van voer vir aanpassing.

English 

Reg. No. V21728 / NFF 2276
(Act/Wet 36/1947)
Class: Complete feed for ruminants

Goat pellets

 • Complete finisher feed for all livestock
 • Contains no urea
 • Contains high-grade lucerne
 • Contains a vitamin and mineral premixture

Recommended intake

 • Goat pellets can be fed with no restrictions, after an adaptation period of 7 days
 • As supplement on natural grazing, 1–1.5% of body weight can be fed, and on poor pastures, 2.5–3% of body weight

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 130
Protein ex NPN % 11.42
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 70
Crude Fibre g/kg 110 200
Calcium g/kg 2 10
Phosphorous g/kg 2
Urea g/kg 0

Warning:

This feed contains NPN (ammonium sulphate and ammonium chloride) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. Supply additional roughage during the first week of feeding for adaptation.