Afrikaans

Reg. No. V17143 / NFF 0142
Klas: Proteïen, minerale en spoorminerale konsentraat vir herkouers
Mass 50kg

Droëveldkonsentraat

 • Proteïen- en mineraallekkonsentraat en moet dus vermeng word
 • Smaaklik en maklik mengbaar
 • Veral geskik in areas met hoë fosfaatvereistes
 • Geskik vir beide skape en beeste
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Kan gemeng word met kameelboompeule, prosopispeule (muskietboompeule),
  mieliemeel en mieliekiem (Hominy chop)
 • Menginstruksies is beskikbaar, of kontak ’n Feedmaster verteenwoordiger
 • Kan vermeng word na ’n Grasveldlek, Beeslek 40, Koei-kalflek, Produksielek,
  Beesafrondmeel en ’n Peule-droëveldlek
 • Veeldoelige produk
 • Geskik vir gebruik in Namibië

Aanbevole inname

 •  Vir menginstruksies en innames, sien onderstaande tabelle.

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 600
Protein ex NPN % 89
Urea g/kg 150
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 30
Calcium g/kg 60

Waarskuwing:

Hierdie voer bevat NPN en moet streng volgens die instruksies gevoer word. Hierdie kragvoer is ‘n aanvulling en nie ‘n volledige voer nie. Daarom moet voldoende weiding en ruvoer beskikbaar wees. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af.Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige.

English 

Reg. No. V17143 / NFF 0142
Class: Protein, mineral and trace mineral concentrate for ruminants
Mass 50kg

Dry Veld Concentrate

 • Protein and mineral lick concentrate and must thus be mixed
 • Tasty and easily mixable
 • Especially suitable in areas with high phosphate requirements
 •  Suitable for cattle and sheep
 •  Contains a vitamin and mineral premixture
 •  Can be combined with camel tree pods, prosopis tree pods, maize meal, and maize germ (Hominy chop)
 •  Mixing instructions are available, or contact a Feedmaster representative
 •  Can be combined to form a Grassveld lick, Beeslek 40, Cow-and-calf lick, Production lick, Veld finishing meal
  and a Pod-dry-veld lick
 •  Multi-purpose product
 •  Suitable for use in Namibia

Recommended intake

 • For mixing instructions and recommended intakes, see tables below.

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 600
Protein ex NPN % 89
Urea g/kg 150
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 30
Calcium g/kg 60

Warning:

This feed contains NPN and must be fed strictly according to the instructions. This concentrate is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.