Afrikaans

Reg. No. V22400 / NFF 1686
Klas: Proteïen- en mineraalkonsentraat vir herkouers
Mass 50kg

Beesmix 4:1:5

 • Proteïen- en mineraalaanvulling in ’n konsentraatvorm en moet dus vermeng word
 • Ideaal vir sandveldgebiede
 • Veral geskik in gebiede waar te hoë lekinnames voorkom en vir diere wat ’n hoë proteïen- en fosfaatbehoefte het
 • Die Ca:P-verhouding is 1:1 vir beter fosfaatopname
 • Voeg ureum, sout en energie by om eie onderhoud-, koei-kalf- en afrondlek te meng
 • Bevat geen ureum nie

Aanbevole inname

Raw materials (kg) Cattle lick 40 Production Lick
Cattle Mix 4:1:5 200 kg (4 bags) 200 kg (4 bags)
Urea 50 kg (1 bag) 50 kg (1 bag)
Salt 250 kg (5 bags) 250 kg (5 bags)
Maize Meal 750 kg (15 bags)
Total Mix 500 kg (10 bags) 1 250 kg (25 bags)
Specifications (g/kg) Min | Max Min | Max
Protein 400 | Max 200 | Max
Protein ex NPN  Min | 95 Min | 75
Moisture Min | 120 Min | 120
Calcium 20 | 40 9 | 16
Fibre 0|40 0|40
Phosphate 20 | Max 9 | Max
Urea Min | 10 Min | 4
Recommended intak 375 g per day for cattle, not recommended for sheep 1000-1500 g per day for cattle, not recommended for sheep

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 280
Protein ex NPN % 84.9
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 50
Calcium g/kg 100
Fat g/kg 15 75
Fibre g/kg 0 100
Urea g/kg 0

Waarskuwing:

Hierdie voer bevat NPN en moet streng volgens die instruksies gevoer word. Hierdie kragvoer is ‘n aanvulling en nie ‘n volledige voer nie. Daarom moet voldoende weiding en ruvoer beskikbaar wees. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige.

English 

Reg. No. V22400 / NFF 1686
Class: Protein and mineral concentrate for ruminants
Mass 50kg

Cattle Mix 4:1:5

 • Protein and mineral supplement in concentrate form and should thus be mixed
 • Ideal for sandy areas
 • Especially suitable for areas where too high lick intake is prevalent, and for animals with high protein and phosphate needs
 • The Ca:P-ratio is 1:1 for better phosphate absorption
 • Add urea, salt, and energy to mix own management, cow-and-calf, and finishing lick
 • Contains no urea

Recommended intake

Raw materials (kg) Cattle lick 40 Production Lick
Cattle Mix 4:1:5 200 kg (4 bags) 200 kg (4 bags)
Urea 50 kg (1 bag) 50 kg (1 bag)
Salt 250 kg (5 bags) 250 kg (5 bags)
Maize Meal 750 kg (15 bags)
Total Mix 500 kg (10 bags) 1 250 kg (25 bags)
Specifications (g/kg) Min | Max Min | Max
Protein 400 | Max 200 | Max
Protein ex NPN  Min | 95 Min | 75
Moisture Min | 120 Min | 120
Calcium 20 | 40 9 | 16
Phosphate 20 | Max 9 | Max
Fibre 0|40 0|40
Urea Min | 10 Min | 4
Recommended intak 375 g per day for cattle, not recommended for sheep 1000-1500 g per day for cattle, not recommended for sheep

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 280
Protein ex NPN % 84.9
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 50
Calcium g/kg 100
Fat g/kg 15 75
Fibre g/kg 0 100
Urea g/kg 0

Warning:

This feed contains NPN and must be fed strictly according to the instructions. This concentrate is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.