Afrikaans

Reg. No. V22399 / NFF 1005
Klas: Fosfaat, minerale en spoorminerale konsentraat vir herkouers
Massa 40kg

Futterfos P14

 • Fosfaat-gebaseerde konsentraat met ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Die Ca:P-verhouding is 1:1 om optimale opname van fosfaat, jodium, kobalt, sink
  en mangaan te verseker
 • Bosveld het ’n groter Ca:P-verhouding as grasveld, dus sal diere wat in bosveld
  wei, baat met ’n aanvulling met ’n kleiner verhouding
 • Bevat ’n hoë biobeskikbare fosfaatbron
 • Geskik vir gebruik in Namibië

Aanbevole inname

 • Aanbevole innames
 • Meng Futterfos P14 met 50 kg sout om ’n Futterfos P6-lek te verkry
 • Die produk bevat 45% van die minerale en voedingstowwe wat hier gelys word
 • Voer aan herkouers op groenweiding as ’n mineraalaanvulling
 • Voer na vermenging met sout vir beeste 100 g – 250 g per dag en vir kleinvee 17
  g – 50 g per dag

Samestelling

Minimum Maximum
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 140
Calcium g/kg 140 150
Urea g/kg 0

Waarskuwing:

Die voer bevat NPN en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Hierdie konsentraat is ’n aanvulling en nie ’n vol voer nie, dus moet daar altyd voldoende hooi of weiding wees. Vitamiene aktiwiteit neem af met tyd. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige.

English 

Reg. No. V22399 / NFF 1005
Class: Phosphate, mineral and trace mineral concentrate for ruminants
Mass 40kg

Futterfos P14

 • Phosphate-based concentrate with vitamins and minerals formulated for optimal fertility
 • Has a Ca:P-ratio of 1:1 to ensure optimum absorption of phosphate, iodine, cobalt, zinc, and manganese
 • Contains a highly bio-available phosphate source

Recommended intake

 • Combine Futterfos P14 with 50 kg of salt to achieve a Veekos P6-lick
 • Contains 45% of the minerals and nutrients listed in the table
 • Feed to ruminants on green pastures as a mineral supplement
 • After mixing, feed 100 g -200 g per day to cattle and 17 g -50 g per day to small stock

Composition

Minimum Maximum
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 140
Calcium g/kg 140 150
Urea g/kg 0

Warning:

This feed contains NPN and must be fed strictly according to the instructions. This concentrate is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.