Afrikaans

Reg. No. NFF 2831 | V29724
(Act/Wet 36/1947)
Klas: Proteïenkonsentraat vir herkouers
Mass 50kg

Bosverteerkonsentraat

 • Proteïen- en mineraalkonsentraat wat gemeng moet word om ‘n Bush Improver proteïenlek te skep
 • Smaaklik en maklik mengbaar
 • Menginstruksies is beskikbaar, of kontak ‘n Veekos-verteenwoordiger
 • Veeldoelige produk bevat ‘n tannienremmer wat die vertering van bosse, wat baie tanniene bevat, verbeter
 • Veral geskik vir herkouers wat blare en bosse eet
 • Verbeter die vertering van natuurlike droë weiding deur die groei en werking van die rumen-mikro-organismes te stimuleer en gevolglik ook die weidingsinname te verhoog
 • Kan aan beeste en skape gevoer word
 • Geskik vir wild wat ureum kan gebruik (spesies vir herkouers)

Aanbevole inname

Meng 50 kg Bush Improver Concentrate met 50 kg sout. Die aanbevole daaglikse inname is 600-700 g per dag vir groot herkouers en 100-200 g per dag vir klein herkouers

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 500
Protein ex NPN % 85.45
Moisture g/kg 120
Calcium g/kg 24 70
Phosphorous g/kg 24
Urea g/kg 120

Waarskuwing:

Hierdie voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die instruksies gevoer word. Dit is ‘n konsentraat en moet streng volgens die instruksies gemeng word. Die mengsels is aanvullings en nie ‘n volledige voer nie. Daarom moet voldoende weiding en ruvoer beskikbaar wees. Hou die bakkies vol, ‘n konstante daaglikse inname voorkom dat u eet en ureum vergiftig. Voordat u ‘n aanvulling met NPN bevat, gee dit soutfosfaatlek vir 7 dae. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige.

English 

Reg. No. NFF 2831 | V29724
(Act/Wet 36/1947)
Class: Protein concentrate for ruminants
Mass 50kg

Bush Improver Concentrate

 • Protein and mineral concentrate that needs to be mixed to create a Bush Improver protein lick
 • Tasty and easily mixable
 • Mixing instructions are available, or contact a Veekos representative
 • Multi-purpose product
 • Contains a tannin-inhibitor which improves the digestion of bushes, which contain high levels of tannins
 • Especially suitable for ruminants who eat leaves and bushes
 • Improves the digestion of natural dry grazing by stimulating the growth and functioning of the rumen micro-organisms and consequently also increasing grazing intake
 • Can be fed to cattle and sheep
 • Suitable for game who can use urea (ruminant game species)

Recommended intake

Mix 50kg Bush Improver Concentrate with 50kg salt. Recommended daily intakes will be 600-700g per day for large ruminants and 100-200g per day for small ruminants

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 500
Protein ex NPN % 85.45
Moisture g/kg 120
Calcium g/kg 24 70
Phosphorous g/kg 24
Urea g/kg 120

Warning:

This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This is a concentrate and must be mixed strictly according to the instructions. The mixtures are supplements and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containingsupplement, give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.