Afrikaans

Reg. No. V7075
Klas: volledige afwerking
voer vir herkouers
Mass 50kg

Beesboer Afrond

 •  Volledige rantsoen vir die uitgroei en afronding van beeste in ’n voerkraal
 • Bevat geen ureum nie
 •  Bevat hoëgraadse lusern
 •  Bevat natuurlike proteïen om spiergroei te bevorder
 •  Bevat ’n groeibevorderaar wat groei en voeromset verbeter
 •  Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel

Aanbevole inname

 •  Voorsien aan voerkraaldiere aanvanklik teen 1% van liggaamsmassa en vermeerder geleidelik tot 2.5% van liggaamsmassa en daarna ad lib.
 • Tydens aanpassing moet hooi vir die eerste 14 dae apart bygevoer word

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 120
Protein ex NPN % 24
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2.5
Calcium g/kg 12
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 110 200
Urea g/kg 0

Waarskuwing: Die voer bevat NPN (ammoniumsulfaat en ammoniumchloried) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige. Hierdie voer bevat geregistreerde groei-stimulante en/of terapeutiese middels. Afrondvoere moet na aanpassing ad lib. gevoer word en die voerkrippe moet altyd volgehou word. Voer hooi ad lib. tydens die aanpassingsperiode.

English 

Reg. No. V7075
Class: Complete finisher
feed for ruminants
Mass 50kg

Beesboer Finisher

 • Complete ration for the growth and finishing of cattle in a feedlot (voerkraal)
 • Contains no urea
 • Contains high-grade lucerne
 • Contains natural protein to advance muscle growth
 • Contains a growth enhancer which enhances growth and feed conversion
 • Contains a vitamin and mineral premixture

Recommended intake

 • Initially provide 1% of body weight for feedlot (voerkraal) animals and gradually increase to 2.5% of body weight and then ad lib. thereafter
 • Hay must be fed additionally for the first fourteen days of adaptation

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 120
Protein ex NPN % 24
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2.5
Calcium g/kg 12
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 110 200
Urea g/kg 0

Warning: This feed contains NPN (ammonium sulphate and ammonium chloride) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. This animal feed contains registered growth stimulants and/or therapeutic remedies. Finisher feed should be given without restrictions and feed troughs should always be kept full. Roughage should be fed ad lib. during the adaptation period.