Die instink is so diep gegrond dat dit glad nie moeilik is om hulle te leer skaap werk nie.

read more