Afrikaans

NFF 0146 | Reg. No. V9070
(Act/Wet 36/1947)
Mass 50kg

Kalfgroeivoer

  • Hierdie produk is ‘n volledige en gebalanseerde rantsoen vir melkkalwers wat op twee maande ouderdom gegee word. Geen byvoeging lusern is nodig nie, maar hooi kan bygevoeg word.
  • Kalfgroeivoer word vanaf 10 dae na speen gevoer.

Aanbevole inname:

Kalfgroeivoer moet ad lib gevoer word. Geen vermenging is nodig nie.

Waarskuwing:

Hierdie veevoer bevat NPN en moet streng volgens die aanbevelings gevoer word. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige.

Samestelling

Minimum Maximum
Proteing g/kg 150
Protein ex NPN % 8.9
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 80
Crude Fibre g/kg 40 90
Calcuim g/kg 16
Phosphorous g/kg  6
Urea g/kg 0

English 

NFF 0146 | Reg. No. V9070
(Act/Wet 36/1947)
Mass 50kg

Calf Grower Feed

  • This product is a complete and balanced ration for dairy calves to be given at two months of age. No addition lucerne is needed but hay can be added.
  • Calf Grower Feed is fed from 10 days after weaning.

Recommended intake:

Calf Grower Feed should be fed ad lib. No mixing is required.

Warning:

This animal feed contains NPN and must be fed strictly according to recommendations. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.

Composition

Minimum Maximum
Proteing g/kg 150
Protein ex NPN % 8.9
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 80
Crude Fibre g/kg 40 90
Calcuim g/kg 16
Phosphorous g/kg  6
Urea g/kg   0