Afrikaans

Reg. No. V16918
NFF 0152

(Act/Wet 36/1947)
Klas: Varkgroeivoer

Varkgroeivoer

Waarskuwing:

Hierdie veevoer bevat geregistreerde veemiddels, voer streng volgens instruksies. Voer ad lib aan varke van 9-14 weke oud.

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 160
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg  25 60
Crude Fibre g/kg 80
Calcium g/kg 9 10
Phosphorous g/kg 6 8
Lysine g/kg 9.5
Methionine g/kg 2.5

English 

Reg. No. V16918
NFF 0152

(Act/Wet 36/1947)
Class: Pig grower feed

Pig Grower Feed

Warning:

This farm feed contains registered stock remedies, feed strictly according to instructons. Feed ad lib to pigs from 9-14 weeks of age.

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 160
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg  25 60
Crude Fibre g/kg 80
Calcium g/kg 9 10
Phosphorous g/kg 6 8
Lysine g/kg 9.5
Methionine g/kg 2.5