Afrikaans

Reg. No. V21729 / NFF 0145
Klas: Fosfaat, minerale en spoorminerale aanvulling vir herkouers
Massa 50kg

Veekos P6 (Klaar Gemeng)

 • Bevat ’n hoë biobeskikbare fosfaat-bron
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Bosveld het ook ’n groter Ca:P verhouding as grasveld, dus sal diere wat in bosveld wei baat met ’n aanvulling wat ’n kleiner verhouding het
 • Die Ca:P-verhouding is 1:1 om optimale opname van fosfaat, jodium, kobalt, sink
  en mangaan te verseker
 • Geskik vir gebruik in Namibië

Aanbevole inname

 •  Geen vermenging is nodig nie
 •  Voer aan herkouers op groenweiding as ’n mineraalaanvulling
 •  Voer vir beeste teen 100 g – 250 g per dag en vir kleinvee 17 g – 50 g per dag

Samestelling

Minimum Maximum
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 60
Calcuim g/kg 120
Urea g/kg 0

English 

Reg. No. V21729 / NFF 0145
Class: Phosphate, mineral and trace mineral supplement for ruminants
Mass 50kg

Veekos P6 (Ready-mixed)

 • Veekos P6 is a premixed P6-lick
 • Contains a highly bio-available phosphate source
 • Contains a vitamins and minerals formulated for optimal fertility
 • Has a Ca:P-ratio of 1:1 to ensure optimum absorption of phosphate, iodine, cobalt, zinc, and manganese

Recommended intake

 • Feed as is.
 • No mixing required.
 • Provide toruminants on green grazing.
 • Provide 100 g – 250 g per day forcattle and 17 g – 50 g per day for sheep.

Composition

Minimum Maximum
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 60
Calcuim g/kg 120
Urea g/kg 0