Select Page

Februarie 2019 Nuusbrief – Su-maré Mc Clune

Lamhokke 

Intensiewe skaap boedery het verskillende aspekte maar ek wil meer uitbrei oor die lamhokke wat in die stelsel gebruik word. Lamhokke word al jare gebruik en elke boer pas dit anders toe.

Ek was onlangs by een van ons kliente, Dirk Hannekom van Korenhof Merino-Stoet, om meer uitvind oor sy lamhok stelsel. Die 5de Febuarie 2020 sal die derde keer wees wat Dirk die lamhokkies onder dak is gebruik. Hy gebruik al nege jaar lamhokke.

Die rede vir die stelsels:

Die stelsels is begin om meer lammers te produseer en vinniger genetiese vordering in sy kudde te kry. Om die proses akkuraat te doen, word al sy ooie gelaparoskopie met van die stoet se top ramme of ramme wat aangekoop is. Die ramme wat aankoop is bloot om nuwe bloed in die stoet te kry. Die stoet is in1964 begin. Dit sal vanjaar die 39ste ramveiling wees op die plaas te Klipdale.

Die lamhokkies word onder ‘n groot oop stoor uitgepak met lamtyd en weer opgeruim wanneer lamtyd verby is. Die stoor kan weer vir n stoorarea gebruik word. Die rede vir die gebruik van die stoor is vir die beskerming teen wind,en koue weersomstandighede. Dit is baie belangrik om lamhokkies naby die woonhuis te plaas, sodat roofdiere, wind en die weer nie ‘n invloed het op die lamer oes nie.
Die hokkies se grote is 1.8m by 0.9m en elke hokkie kan slegs een ooie op ‘n slag akkomodeer. Altesaam 440 ooie lam onder die stoor. Daar moet in ag geneem word dat die spasie van die lamhokkie wissel tussen verskillende rasse en die raambou van ooie.

Material wat gebruik word vir die lamhokkies:

Hy gebruik tans skaaphekkies met n sifdraad gespan is dat die lammers nie kan deurkruip nie. Daar is wel ander produkte op die mark wat gebruik kan word vir die opstel van so ‘n lamhok stelsel.

 • Vaste stelsel lamhokke kan met houtpale gebou word.
 • Skaaphekkies kan ook gebruik word en die voordeel is dat jy dit weer kan verskuif as jy sou wou of dit nodig sou wees.
 • Dan is daar ook herwinbare plastiek hekkies wat gebuik kan word en dit kan verskuif.

Voeding vir die stelsel

Die ooie word geskandeer om meerlinge te identifiseer om sodoende die regte hoeveelheid kos te gee. Die meerling ooie kry meer kos as die eenling ooie.

Tans word die ooie ‘n gars mengsel gevoer en vyf dae voor hulle in die hokkies gaan vir voorbereiding van lam kry hulle ‘n lamhok korrel. Die ooi ontvang die korrel vir 21 dae na hulle in die kampies is en dit bevorder melkproduksie.

Die ooie ontvang elke oggende 3kg voer. Die voer word in klein sakkies aangekoop. Die voer word elke oggend aangevul. Die voordeel van elke dag voer is die arbeiders sien sodra daar probleme in die hokkies is met die lam of die ooi.  

Dit is baie belangrik dat die voerbakke nie op die grond staan nie sodat daar genoeg vloerspasie is vir die ooi en lam. Die waterbakke kan ook effens gelig word maar dit moet op so vlak wees dat die lam en ooi dit kan benut. Belangrike bestuurspunt is dat daar moet altyd  genoeg vars water vir die ooie en die lammers wees.

Die ooie lam ook almal binne n week klaar. Die ooi en lam word dan in groter kampe geplaas waar die lammers Kruipvee ontvang en ooie na die 21 dae weer n garsmengsel. Die produk wat Veekos kan aanraai vir lamhokke is soos volg:

Lakterende ooi korrel

Reg. No. NFF4100 / V29661
Class: Ewe and Lamb Feed
Mass 50kg

 • Geskik vir laatdragtige ooie en lakterende ooie waar baie min of geen weiding beskikbaar is nie (soos lamhokstelsels)
 • Bevat geen ureum nie, slegs ‘n mengsel van hoe gehalte deurvloeiproteienbronne met ‘n uitstekende aminosuurprofiel
 • Deurvloeiproteiene bevorder uierontwikkeling, bies en melkproduksie en voorkom dat biesmelk dik of taai is.
 • Bevat anioonsoute om die voorkoms va subkliniese melkkoors te beperk
 • Kan ook gebruik word vir die afronding van lammers en die uitgroei van jong en stoet diere
  Aanbevole inname
 • Voorsien eers met ‘n aanpassingsprogram vir minstens 7 dae
 • Voer dan ad-lib
 • Pas laatdragtige ooie stadig en geleidelik vir minstens vir vier weke periode voor lam aan
 • Voer lammerooie teen 3 – 4% van liggaamsmassa na aanpassing
 • Voer lakterende ooie todat voldoende goeie gehalte weiding beskikbaar is

Kruipvoer korrels

Reg. No. V1736 / N-FF 0093
Class: Lamb and ewe feed
Mass 50kg

 • Volledige produk wat aan groeiende lammer se behoeftes voldoen
 • Bevat geen ureum nie
 • Bevat hoe gehalte deurvloeiproteienbronne wat spierontwikkeling en groei bevorder
 • Verminder speenskok
 • Kan ook vir ooie en ramme gevoer word
  – Kan as prikkelvoeding vir ooie gebruik word om ooie in ‘n uitstekende kodisie te kry om ‘n hoe lampersentasie te verseker
  – Is hoog in deurvloeiproteien wat uierontwikkeling, bies en melkproduksie bevorder
  – Die hoe energie inhoud sal ook doksiekte voorkom as dit gedurende laat dragtigheid gevoer word
  – Beperk ooie se massaverlies na lam sodat hulle vinniger weer hul teikenmassa en kondisie kan bereik om gepaar te kan word en beperk ook die daling in wolproduksie
  – Ramme kan voor paarseisoen en skoue Kruipvee gevoer word vir optimale spier en testisontwikkeling
 • Bevat ammoniumsoute om die vorming van blaastene te voorkom
 • Bevat ‘n vitamien en mineraalvoormengsel
 • Die Suid-Afrikanse Kruipvee bevat ‘n groeibevorderaar om groei en voeromsent te verbeter
 • Die Nambiese Kruipvee bevat slegs produkte en grondstowwe wat aan die EU-vereistes voldoen
 • Aanbevole inname
 • Voorsien ad lib. Na n 7-10 dae aanpassing
 • Maak van kruiphokke gebruik om te verseker dat sogende lammers voldoende Kruipvee kan inneem
 • Voorsien vanaf die ouderdom van 10 dae ouderdom tot minstens twee weke na speen

Vloerbedekking in die hokkies

Die hokkies is op ‘n harde stoorvloer. Saagsels of strooi kan gebruik word om in die hokkies tebedek voor die ooi in die hok kom. Dirk gebruik deesdae houtsaagsels omdat dit langer droog bly. Dit is van kardinale belang dat hokke eenkeer per week skoongemaak word.

Laastens – ‘n baie belangrike bestuurs aspek is dat die nageboorte onmiddelik na die lam verwyder moet word.