Select Page

Game Pellets

Afrikaans Reg. No. V18104 / NFF 1630Klas: Droogtevoer vir wild Mass 50kg Wildkorrels Volledige voer wat vir wild gevoer kan word tydens droogte, of vir diere in kwarentyn en in bomas Die produk bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel met addisionele biotien wat...

Super Lambing Lick Pellets

Afrikaans Reg. No. V18061 / NFF 3017Klas: Proteïen, energie enminerale aanvulling vir skape Massa 50kg Super lammerooilek / Super lammerooilekkorrels Ideale aanvulling vir laatdragtige en lakterende ooie op enige tipe weiding Bevat hoë vlakke deurvloeiproteïen wat...

Beef Pro 14

Afrikaans Reg. No. V911 / NFF 1314Klas: Bulvoer Mass 50kg Beefpro 14  Afrondingskorrel vir stoetbeeste vir veilings en skoue  Produk kan in ’n kraal of in die veld gebruik word  Ruvoer (hooi) moet altyd beskikbaar wees en as dit in ’n kraalopset gebruik word, moet die...

Stud Feed Pellets

Afrikaans Reg. No. V36 / NFF 0934Klas: Ramvoer Massa 50kg Stoetvee pille Geformuleer met die doel om jong aanteeldiere goed te laat uitgroei en om optimale spiergroei en -ontwikkeling asook testisgroei en -ontwikkeling te verseker Bevat geen ureum nie Bevat hoë...