Geskryf deur Su-Mare McClune

Verskillende skaaprasse in die wêreld

Daar is meer as 500 verskillende skaaprasse in die wêreld. Die verskillende rasse kan in twee kategorieë geklassifseer word naamlik, wol en vleis. Skape wat wol produseer, verskil van ras tot ras en die gebruik daarvan verskil, soos byvoorbeeld, die merino skaap se wol is fyn en het ‘n baie sagte tekstuur, en word hoofsaaklik gebruik om klere mee te maak.

Vleisrasse soos die Dorper, Dormer en Meat Master skape word meestal mee geboer vir vleisproduksie. Dan is daar ook rasse wat dubbeldoelig is, naamlik die Suid-Afrikaanse Vleis Merino en Donhe Merino, wat goeie vleis- en woleienskappe het. New Zealand, Australië en Suid-Afrika is die lande wat oor die algemeen met hierdie verskillende rasse boer.

Feite oor skape

1. Skape het baie goeie geheue – hulle kan ten minste 50 individuele skape of mense vir jare onthou. Hulle gebruik dieselfde neurotransmitter proses wat die menslike brein gebruik om te onthou.

2. Skape kan emosies wys – jy kan dit optel deur hulle ore dop te hou.

3. Skape is baie intelligent – hulle het dieselfde IK as beeste en is amper so slim soos ‘n vark.

4. Skape maak verskillende tipes blêrgeluide om verskillende emosies te beklemtoon, soos byvoorbeeld om te roep na hulle lammers.

5. Skape is oor die algemeen besonderse goeie moeders.

6. Skape is kuddediere en hou daarvan om saam in troppe te beweeg.

7. Egiptenare in die Bybelse tye het geglo dat skape heilig is.

8. Skape verteenwoordig:
Geregtigheid, Opregtheid, Saggeaard en Passie.

Wat is “stockmanship” of veewagterskap?

1. Veewagterskap is die kennis en die vaardigheid om skape te hanteer op ‘n effektiewe, veilige en lae stres wyse.
2. Dit gaan nie net omtrent veehantering nie, dit gaan oor al die aspekte om gesonde produktiewe skape te produseer.
3. Die vee hanteerder kan sy / haar aktiwiteite toespits op waarnemingsvermoë en ervaring om probleme betyds op te tel om voortydige, goeie besluite te neem.
4. Goeie observasie / waarneming en beplanning is die sleutelfaktore tot ‘n produktiewe skaapboerdery.

Die voordele van lae stres veehantering

1. Vroeë waarneming en afneem van weiding.
2. Op die oog af kan die verskil vasgestel word tussen probleme soos vrotpootjie by skape of bloot net ‘n abses in die klou.
3. Skape se kondisietelling kan beter evalueer word.
4. Behoeftebepaling vir byvoeding van diere kan gedoen word.
5. Jy kan betyds oortollige diere verkoop as dit droër raak.
6. Jy sal nie paniekerig raak tydens vloede of brande nie.
7. Kry jou skape betyds by die kraal dat hulle nie gestres is nie.
8. Kyk na jou skaaphonde – genoeg water, kos en rustyd deur die dag se werk.
9. Sien probleme vinnig en kan dadelik ‘n plaaslike veearts ontbied.

Goeie veewagters moet die volgende kan onderskei:

1. Voete stamp van ooie, kruppel loop en geswelde bekke
2. Eenkant loop van ‘n groot trop
3. Skape wat dors is
4. Dikkop by skape
5. Bloednier
6. Blou uiers
7. Tweelingooie wat net een lam het
8. Brommeraanvalle vroeg sien
9. Vroeë tekens van ooie wat gaan lam
10. Blindheid wat begin voorkom
11. Effektiewe weidings gebruik

Die bogenoemde waarnemings kan nie net die individuele skaap help nie maar kan groot probleme in ‘n trop voorkom.